Hos Copytec tager vi miljøet alvorligt. Vi lægger vægt på at de produkter vi sælger er førende når det drejer sig om bæredygtighed og miljøvenlighed. Og med en producent som Ricoh er vi på rette vej. Ricoh har i de mere end 30 år vi har handlet med dem, haft en meget klar miljøstrategi. Og i modsætning til flere af vores kollegers produkter har Ricoh nået deres mål og endda ogsåoverskredet dem. Og noget af det vi synes allerbedst om er at Ricoh ikke er bange for at vise resultaterne.

Ud over at sælge miljørigtige produkter, gør vi selv en indsats for at værne om ressourcer og miljø. Alle Copytecs medarbejdere arbejder målrettet på at vi ikke forurener eller bruger flere ressourcer end nødvendigt. Vores tiltag spænder vidt, fra genbrug af emballage, anvendelse af strømbesparende IT (hvad ellers?!) til affaldssortering og genbrugHvis du vil høre mere om Copytec, Ricoh og vores holdning til miljø, er du velkommen til at kontakte os.