Miljø

Hos Copytec tager vi miljøet alvorligt!

Vi lægger vægt på, at de produkter, vi sælger, er førende når det drejer sig om bæredygtighed og miljøvenlighed. Og med en producent som Ricoh er vi på rette vej.

Ricoh har i de mere end 40 år vi har handlet med dem haft en meget klar miljøstrategi. Ricoh har nået deres målsætninger i deres oprindelige miljøstrategi og endda også overskredet dem. Og noget af det, vi synes allerbedst om, er, at Ricoh ikke er bange for at vise resultaterne. Ricoh har de bedste certificeringer, og har længe arbejdet med zero waste fabrikker.

Du kan læse mere om Ricohs aktiviteter til en bæredygtig fremtid her.

Bæredygtighed i hverdagen er ikke så svært!

Ud over at sælge miljørigtige produkter, gør vi selv en indsats i dagligdagen for at værne om ressourcer og miljø. Alle medarbejdere i Copytec arbejder målrettet på, at vi ikke forurener eller bruger flere ressourcer end nødvendigt. Vores tiltag spænder vidt fra genbrug af emballage, anvendelse af strømbesparende IT til affaldssortering og genbrug af pap, papir, plast, flamingo og metaller. Vi benytter flittigt Aarhus kommunes genbrugsstationer som alle virksomheder i Aarhus kommune er tilmeldt.

Vi sparer så meget som muligt på vores ressourcer; alle maskiner i vores showroom er som udgangspunkt slukkede og lys i de rum vi ikke bruger forbliver slukket.

Vi bruger ikke gift på de udenomsarealer vi selv passer, og har – lidt mere som en kuriositet – planer om at omlægge brakjorden uden om vores lager til en lille insektoptimeret biotop

Desuden brænder vi for at opretholde vores kunders maskiners levetid, så længe det er muligt. Hvis vores kunder vælger at opgradere eller udskifte deres maskiner, så hjælper vi dem også gerne af med deres brugte udstyr på miljørigtig vis.

Vores mål er at opnå Co2 neutralitet inden for de næste par år

Vi tilstræber endvidere at vores øvrige samarbejdspartnere og leverandører har en miljø og CSR politik vi kan identificere os med.

Ud over vores miljøindsats er vi også meget opmærksomme på at vi skal opføre os ordentligt og etisk rigtigt, og sørge for at vores virksomhed kan rumme alle – uanset baggrund.

Hvis du vil høre mere om Copytec, Ricoh og vores holdning til miljø, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 86 11 40 11.