Hos Copytec tager vi miljøet alvorligt!

Vi lægger vægt på, at de produkter vi sælger er førende når det drejer sig om bæredygtighed og miljøvenlighed. Og med en producent som Ricoh er vi på rette vej. Ricoh har i de mere end 30 år vi har handlet med dem, haft en meget klar miljøstrategi. Ricoh har nået deres målsætninger i deres oprindelige miljøstrategi og endda også overskredet dem. Og noget af det vi synes allerbedst om, er at Ricoh ikke er bange for at vise resultaterne. Du kan læse mere om Ricohs aktiviteter til en bæredygtig fremtid her

Ud over at sælge miljørigtige produkter, gør vi selv en indsats for at værne om ressourcer og miljø.
Alle medarbejdere i Copytec arbejder målrettet på, at vi ikke forurener eller bruger flere ressourcer end nødvendigt. Vores tiltag spænder vidt, fra genbrug af emballage, anvendelse af strømbesparende IT til affaldssortering og genbrug. Desuden brænder vi for at opretholde vores kunders maskiners levetid, så længe det er muligt. Hvis vores kunder vælger at opgradere deres maskiner, så hjælper vi også gerne vores kunder af med deres brugte maskiner og overskudstoner, på miljørigtig vis.

Hvis du vil høre mere om Copytec, Ricoh og vores holdning til miljø, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 86 11 40 11.